Металургійний р-н КЗ "ДНЗ(ясла-садок)№180"КМР
Річний звіт

Звіт керівника

КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №180»КМР

 Лазарєвої Н.П.

2019 РІК

перед колективом та громадськістю.         

 

               Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним  колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

                Шановні  присутні!

 Відповідно про Положення про дошкільний навчальний заклад , я, керівник закладу дошкільної освіти №180, звітую перед вами про свій персональний внесок у підвищенні рівня  освітнього процесу установи протягом 2018-2019 навчального року. Звітування проводиться з метою  подальшого  утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи  управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорість прийняття і виконання управлінських рішень,запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. У моєму звіті охоплюються такі питання:

 • Організація освітнього процесу та різних форм повсякдення вихованців;
 • Створення умов для варіативності дошкільної освіти та вжиті заходи  щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес
 • Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу
 • Забезпечення закладу кваліфікованими педагогами
 • Соціальний захист , збереження та зміцнення здоров’я дітей
 • Залучення педагогічної та батьківської громадськості ЗДО до управління його діяльністю

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу

      Дошкільний навчальний заклад № 180  розташований за адресою: 50027, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 8-а, розрахований на 11 груп з наповнюваністю 210 дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує 11 груп дітей дошкільного віку з наповнюваністю 263 дітей:

- 4 групи раннього віку 3-го року життя;

- 2 групи молодшого дошкільного віку 4-го року життя;

- 2 групи середнього дошкільного віку 5-го року життя;

- 3 групи старшого дошкільного віку 6-го року життя;

 

Групи комплектуються за віковими ознаками.

 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

 

      В ЗДО №180 працює 58 співробітника, з них 29 педагогічні працівники , 29 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

-Базового компоненту /нова редакція/, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

        Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

1.Розвиток соціальної компетентності дошкільника.

2.Удосконалення роботи закладу щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Прогнозований результат:

Розвиток комунікативних навичок та безконфліктне спілкування у соціумі.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

       Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», накзу відділу освіти виконкому     Криворізької міської ради УОН від 25.05.2017 №227 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку , що проживають на території Кривого Рогу» річного плану роботи ДНЗ №180, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №180, до складу якої входять педагогічні працівники.

Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2019 року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном – 42. З них відвідує ДНЗ – 40 дітей. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

     Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс.

     Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

     З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2018/2019 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. За 2018/2019 н.р. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Жилюк Н.Л-вихователю, встановлено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» вихователю Савчук Ю.В, та практичному психологу Вишенько В.А,.;  підтверджено кваліфікаційну  категорію «спеціаліст ІІ категорії»   Васильченко О.О. та 11  тарифний розряд  вихователю Басараб С.Г.

       Протягом 2019 року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів.

      В методичному кабінеті під керівництвом вихователя – методиста Колпакової О.В. систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

      На протязі навчального року організовувалась допомога вихователям з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

      Протягом року були зібрані матеріали та створено банк інноваційних технологій. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

      Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини:

 

 • - фізкультурно-оздоровчий гурток «Здоровятко» керівник Лагно Світлана Володимирівна;
 • -  гурток  з хореографії «Чарівна Грація», керівник Хузіна Інна Вікторівна  
 • - гурток з шахів «Біла ладья»,керівник Жилюк Наталя Леонидівна
 •  -  гурток «Руданочка»,керівник Гусєва Світлана Володимирівна

      У дошкільному закладі обладнано та організовано роботу кабінету психолога,  фізкультурної та музичної зали, спортивного майданчику.

       Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.

       Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

      Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Організацію харчування та медичний огляд дітей здійснює старша медична сестра:Двоєносенко Л.Л

      Діти одержують 3х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню.

      З боку завідувача та медичної сестри здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

      Відповідно до графіку, медичної сестри старшої проводились антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.

      Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Будемо здоровими разом», «Поради лікаря». Працівники дитячого садка два рази на рік проходять медичний огляд.

      Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

      Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога та медсестри. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, розроблено та впроваджується ряд заходів: благодійна допомога до Дня захисту дитини, виготовлення подарунків дітьми старших груп до свят, організація Днів народження. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та складаються акти.

      В КЗ «ДНЗ(ясла-садок) №180» протягом року дотримувалися вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків. Своєчасно виявляли проблемні сім’ї, що потребують особливої уваги. З ними проводилася робота разом з психологічною службою за індивідуальним планом.

      Протягом 2019  року активно працювала Рада закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків. Члени Ради закладу систематично були присутні  на засіданнях , де розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

       Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

      Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 

Із бюджетних коштів було надано:лампа бактерицидна, ваги електронні, котел столовий алюмінієвий, чашки фарфорові,папір формату А-4, водонагрівач 100л, пральний порошок, мило рідке, білизна, чистящій засіб, миючий засіб, мило господарське, іграшки дитячі, праски, енергозберігаючі лампи.

Встановлен пожежну сигналізацію, замінені кран – комплекти.

 

Виготовлено та обладнано:

   11група;

 • Сюжетно-рольові ігри: Лікарня», «Водії», «Крамниця», «Сім’я», «Ляльковий будинок» - 9група ;
 • Ігрова стінка «Африка» - 8 група;
 • «Перукарня», Куточок «Конструктор» - 6група

 Завдяки  праці всього колективу , умінню приймати рішення в інтересах дитини , вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят

      Вам,  шановні батьки, я бажаю творчості і наснаги  у вихованні ваших дітей, бути готовими до щоденної наполегливої, кропіткої праці, бути для ваших малят в усьому прикладом для наслідування , зичу вам лише позитивних емоцій, щоб ваші діти  вас тільки радували.


 

 

ПЕЧАТЬ

 

 

Завідувач                                      Лазарєва Н. П